ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tài khoản:
Mật khẩu:
LƯU Ý LÀM BÀI SẮC HƯƠNG HỒN VIỆT
- Điểm phần làm bài thi có 20 câu mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
- Trong suốt quá trình làm bài không được bấm lưu hoặc nút ENTER vì sẽ kết thúc quá trình làm bài và chấm điểm.
Thông tin liên hệ: Ban tổ chức cuộc thi - 0393053963 (Tín)
Hỗ trợ kỹ thuật: thanhdong@ufm.edu.vn (Tiêu đề: Hỗ trợ kỹ thuật Bài thi Sắc Hương Hồn Việt)
Facebook: https://www.facebook.com/SHHV2019/


Sinh viên thắc mắc comment tại đây: