ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tài khoản:
Mật khẩu:
- Các đồng chí Đảng viên và quý thầy cô UFM tham gia làm bài trực tuyến theo tài khoản đã được Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Công Đoàn cung cấp
- Mọi thông tin chi tiết, thắc mắc vui lòng liên hệ Đ/c Đông (Phòng TCHC) 0934041526
STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ ĐIỂM
1 Đoàn Ngọc Phúc Khoa Cơ bản 20
2 Hồ Nguyễn Hạnh Nhơn Chi bộ Sinh viên 2 20
3 Đàm Đức Tuyền Phòng Khảo thí và QLCL 20
4 Đinh Nam Bình Phòng Kế hoạch - Tài chính 20
5 Đỗ Văn Tiệp Phòng Quản trị thiết bị 20
6 Hoàng Thái Hưng Phòng Kế hoạch - Tài chính 20
7 Nguyễn Minh Lý Phòng Kế hoạch - Tài chính 20
8 Đinh Thị Lê Phòng Kế hoạch - Tài chính 20
9 Mạch Ngọc Thủy Khoa Cơ bản 20
10 Nguyễn Thị Mỹ Hương Ban QLCCSĐT 19
11 Dương Thị Thùy Liên Khoa Kế toán - Kiểm toán 19
12 Lê Thị Thu Hương Phòng Kế hoạch - Tài chính 19
13 Mai Xuân Thủy Phòng QLKH 19
14 Mai Thanh Hương Phòng Kế hoạch - Tài chính 19
15 Bùi Võ Thảo Nhi Phòng Kế hoạch - Tài chính 19
16 Nguyễn Thị Bích Ban QLCCSĐT 19
17 Trần Thị Tiến Phòng Công tác sinh viên 19
18 Trịnh Thị Duyến Phòng Kế hoạch - Tài chính 19
19 Bùi Thị Ninh Phòng Quản trị thiết bị 19
20 Trần Thị Diện Khoa Tài chính - Ngân hàng 19

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ THI
TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ LƯỢNG ĐÃ LÀM BÀI XEM CHI TIẾT
Ban QLCCSĐT 36 36 Chi tiết
BTC 12 8 Chi tiết
Chi bộ Sinh viên 1 43 27 Chi tiết
Chi bộ Sinh viên 2 35 34 Chi tiết
Chi bộ Sinh viên 3 31 29 Chi tiết
Khoa CNTT 22 22 Chi tiết
Khoa Cơ bản 61 56 Chi tiết
Khoa Đào tạo Sau đại học 7 7 Chi tiết
Khoa Đào tạo tại chức 6 6 Chi tiết
Khoa Du lịch 16 9 Chi tiết
Khoa Kế toán - Kiểm toán 44 39 Chi tiết
Khoa Marketing 26 26 Chi tiết
Khoa Ngoại ngữ 37 27 Chi tiết
Khoa QGDQP - GDTC 14 14 Chi tiết
Khoa Quản trị kinh doanh 38 16 Chi tiết
Khoa Tài chính - Ngân hàng 42 37 Chi tiết
Khoa TĐG - KDBĐS 13 12 Chi tiết
Khoa Thuế - Hải quan 21 13 Chi tiết
Khoa Thương mại 25 23 Chi tiết
Phòng Công tác sinh viên 18 18 Chi tiết
Phòng Kế hoạch - Tài chính 15 15 Chi tiết
Phòng Khảo thí và QLCL 19 18 Chi tiết
Phòng QLKH 9 9 Chi tiết
Phòng Quản lý đào tạo 19 19 Chi tiết
Phòng Quản lý KTX 10 10 Chi tiết
Phòng Quản trị thiết bị 12 12 Chi tiết
Phòng Thanh tra giáo dục 5 5 Chi tiết
Phòng Tổ chức - Hành chính 21 20 Chi tiết
Thư viện 11 8 Chi tiết
TT BDTVTCHQ 3 3 Chi tiết
TT HTQT 7 7 Chi tiết
TT Ngoại ngữ - Tin học 4 4 Chi tiết
TT Thông tin QLDL 11 8 Chi tiết
TT Tuyển sinh QHDN 6 6 Chi tiết
Viện NCKTUD 13 10 Chi tiết